Statut klubu

I. Postanowienia wstępne

 1. Klub bonusowy Słodki Raj jest dobrowolnym zrzeszeniem klientów klubu nocnego Słodki Raj (zwany dalej klubem).
 2. Klub jest stowarzyszeniem apolitycznym, które nie dopuszcza wpływu partii i ruchów politycznych w ramach swojej działalności. Nie ogranicza to jednak aktywnego udziału klubowiczów w życiu publicznym.
 3. Nazwa klubu: Klub bonusowy Sweet Paradise
 4. Siedziba: Slezská 75, Praga 3
 5. Klub nie posiada osobowości prawnej.
 6. Emblemat: Zarejestrowane logo Sweet Paradise

II. Cele i zadania klubu

 1. Stworzenie warunków organizacyjnych do rozwoju i promocji klubu Słodki Raj.
 2. Klub organizuje imprezy rozrywkowe i promocyjne.
 3. Klub organizuje imprezy edukacyjne z zakresu rozrywki.
 4. Klub zapewnia najlepszą możliwą rozrywkę na najkorzystniejszych warunkach dla swoich członków.

III. Członkostwo

 1. Członkiem klubu może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadając zdolność prawną i zgadza się z misją i statutem klubu.
 2. Członkostwo w klubie ustalane jest na podstawie decyzji osoby upoważnionej.
 3. Członkiem honorowym klubu może zostać osoba ważna, której członkostwo honorowe przyznaje osoba upoważniona.
 4. Członkostwo w Klubie nie podlega przeniesieniu na osobę trzecią.
 5. Członkostwo w Klubie wygasa:
  1. przez śmierć członka i nie podlega prawu spadkowemu,
  2. przez pojawienie się członka klubu na podstawie jego ogłoszenia. O takim sposobie wypowiedzenia członkostwa należy powiadomić osobę upoważnioną,
  3. decyzją osoby uprawnionej, jeżeli członek klubu dopuści się czynu sprzecznego z dobrymi obyczajami lub statutem klubu,
  4. upadek klubu.
 6. Ewidencja członków klubu jest na bieżąco aktualizowana przez upoważnioną osobę.

IV. Formy członkostwa

 1. Srebrnym członkiem klubu może zostać osoba, która uzbiera 3 punktów klubowych w ciągu ostatnich 000 miesięcy kalendarzowych.
 2. Złotym członkiem klubu może zostać osoba, która w ciągu ostatnich 300 miesięcy kalendarzowych uzbiera 000 13 punktów klubowych.
 3. Platynowym członkiem klubu może zostać osoba, która uzbiera 750 000 punktów klubowych w ciągu ostatnich 13 miesięcy kalendarzowych.
  *)

V. Prawa i obowiązki członków

 1. Członkowie klubu Silver mają prawo do:
  1. nie płacisz za siebie wpisowego do klubu,
  2. za 5% rabatu na napoje alkoholowe.
 2. Złoci członkowie klubu mają prawo do:
  1. nie płacić wpisowego dla siebie i swoich gości do klubu,
  2. za 10% rabatu na napoje,
  3. za zniżkę 500 CZK na korzystanie z dużego jacuzzi,
  4. do korzystania z poczekalni VIP.
 3. Członkowie Platinum Club mają prawo do:
  1. nie płacić wpisowego dla siebie i swoich gości do klubu,
  2. za 15% rabatu na napoje,
  3. za zniżkę 500 CZK na korzystanie z dużego jacuzzi,
  4. do korzystania z saloniku VIP,
  5. do bezpłatnego odbioru z klubu.
 4. *)
 5. Honorowym członkom klubu przysługują świadczenia na podstawie decyzji osoby upoważnionej, która określa jaką formę członkostwa zgodnie z art. V ust. 1 do 4 przysługiwać będzie honorowy członek klubu. Członek honorowy otrzymuje odpowiednią kartę VIP.
 6. Dowód członkostwa: honorowi, srebrni, złoci i platynowi członkowie klubu udowadniają się kartą VIP. *)
 7. Członkostwo w klubie nie uprawnia członków klubu ani innych osób do udziału w majątku klubu.
 8. Wszyscy członkowie klubu mają prawa i obowiązki wynikające z poziomu ich członkostwa.
 9. Członkowie honorowi, srebrni, złoci i platynowi mogą zastosować zniżkę natychmiast po dokonaniu płatności.
 10. *)
 11. *)

VI. Organy klubowe

 1. Najwyższym autorytetem klubu jest właściciel marki Sweet Paradise.
 2. Naczelny organ klubu wyznacza osoby upoważnione (upoważnione przez członków klubu), które będą decydować o działalności i wykonywaniu praw i obowiązków członków klubu zgodnie ze Statutem Klubu.
 3. Od decyzji osób uprawnionych nie przysługuje odwołanie.

VII. Upadek klubu

Klub zostaje rozwiązany przez rozwiązanie na podstawie decyzji najwyższego organu klubu.

VIII. Postanowienia końcowe

Statut ten został zatwierdzony przez najwyższy organ klubu i wchodzi w życie 1 stycznia 1 roku.

*) Pasaże oznaczone * mogą być oglądane przez właściciela klubu na życzenie.
usd

1 USD 23 CZK

euro

1 EUR 24.5 CZK

1 GBP 29 CZK

CHF

1 CHF 26 CZK

cham

1 CAD 17 CZK

słup

1 zł 5.5 CZK

✱ Bankomat do użytku wewnątrz klubu ✱
× Cześć witaj