Erotické rituály v minulosti: prostitutky v chrámech a vejce vtíraná do třísel

Rituály ovlivňují každodenní život každého z nás. Označujeme jimi chování založené na tradičních a osvědčených pravidlech, které čerpáme z minulosti. Každý z nás má rituály po probuzení, před spaní nebo při cestě domů z práce. V historii se ale setkáme s pěkně pikantními erotickými rituály.

Historii sexu se u nás věnujeme pravidelně. Probrali jsme erotiku ve světových kulturáchhistorii striptýzu a burlesky. Dnes zabrousíme do historie znovu a podíváme se na to, jak rituály ovlivňovaly sexuální život našich předků.

Rituální význam koupele a hygieny

Římské lázně známe jako parní kabiny s teplotou kolem 50 °C a vysokou vlhkostí. My se ale podíváme ještě o historickou etapu zpět a to do řeckých lázní. Ty v historii sehrály důležitou roli nejen týkající se sexu.

Lázně ve starověkém Řecku se obvykle vykládají v homosexuálním kontextu. Ano, muži zde chodili zcela nazí a někdy se zde odehrávaly bujaré orgie. S koupelemi se ale ve starověkém Řecku pojil mnohem hlubší význam.

Během rituálů v lázních si jejich osazenstvo vytvářelo vztah ke konkrétnímu místu a společenství. Podobně jako v dnešní sauně se i zde Řekové vystavovali zcela nazí. Dokazovali tím vlastní čistotu a při důležitých schůzkách dokládali, že při sobě nemají zbraň.

V lázních lidé komunikovali nejen verbálně – probíhala zde neutuchající neverbální komunikace. Zpocená těla, ztopořené bradavky přítomných dam a horká pára fungovaly jako afrodiziakum. Koupele v některých kulturách navíc představují předsvatební rituál očišťující tělo nevěsty.

Svatba nebo prostituce?

Ztráta panenství a případné těhotenství v některých případech nabíralo až obskurních rozměrů. Naši předci proto měli ale svoje důvody – již před mnoha staletími si všimli, že co největší genetické odcizení snižuje riziko postižení dalšího potomstva.

Rituály spojené se ztrátou panenství se leckdy odehrávaly přímo ve starověkých chrámech. Mladé dívky se sem ubíraly a oddaly se komukoliv, kdo o ně požádal. Chrámy tím suplovaly první erotické kluby, kdy si naprostý cizinec zaplatil společnost dívky, která mu za úplatu podlehla.

Vlasy nebo panenství

Podobné sexuální rituály známe také z Byblosu – území dnešní Sýrie. Dívky měly na výběr ze dvou možností. Buď si ostříhají vlasy, které měly pro tehdejší kultury až posvátný význam, nebo odejdou k soše Adonise, kterou čistě náhodou zdobil velký penis.

Po jejich odchodu nabraly věci rychlý spád. Z okolí se sešli mládenci s mincí v dlani. Těm byly dívky po celý den kdykoliv a jakkoliv k dispozici. Ve své podstatě se tak jednalo o velké orgie a placené swingers party, které probíhaly pod dozorem starších obce.

Huculské dívky a jejich křivky

Rituály spojené se ztrátou panenství měli také Slované. Ti mají většinu rituálů spojených s přírodními cykly. K defloraci docházelo během letního slunovratu. Huculské dívky například chodily v tyto dny po vesnici nahé až do té doby, dokud si o ně mládenec neřekl a nevyspal se s nimi.

Zdají se ti tyto erotické rituály barbarské? Je třeba je chápat v dobovém kontextu. Na nevěru a náhodný sex se nahlíželo jinak než dnes. Odpanění a případné oplodnění neznámým mužem bylo často jediným možným způsobem, jak zachovat genetickou diverzitu.

První pasák byl anglický biskup

Ze starověku se přesuneme do středověku. Ten je známý sexuální zdrženlivostí a církevním celibátem. Zatímco církevní představitelé k němu ale měli důvod – případný potomek by zbavil církev majetku, lidé potřebovali chléb a hry. A protože chleba moc nebylo, na řadu přišly hry…

Sám Karel IV., jeden z největších představitelů prostoty a čistého života, měl čtyři manželky a jedenáct dětí. Ve své knize se přiznal k levobočkovi a divokému mládí ve Francii. A také k tomu, že během těhotenství jeho manželky se pravidelně stýkal s jinými ženami.

Přesto se ale většina sexuálních rituálů týkala spíše zákazů. Sex se provozoval pouze v některé dny a výhradně noci. Žena při něm měla být pasivní a přenechat veškerou iniciativu na muži. Zakázaná období, kdy k sexu nemělo dojít vůbec, navíc čítala přes 250 dní.

Církev ale věděla, že se mladí muži potřebují vybít. Teologické poučky se tak postupně zmírňovaly a středověký klerikalismus se otevíral prostituci. Společnice provozovaly svoje řemeslo zejména v lázních, vznikaly ale i regulérní nevěstince. Nad některými zákazy se navíc přimhouřilo oko.

I nad nimi měla ale církev absolutní dohled. Biskup Swithin z Winchesteru postavil u Londýna prostitutkám celou čtvrť. V roce 1161 navíc dostala anglická církev od Jindřicha II. privilegium toho, že jí patřily veškeré výnosy z prostituce.

Budování kultu těla

Chápání lidského těla, respektive nahoty, se v průběhu staletí razantně změnilo. Nahota ve starověku nebyla nic divného, nikdo jí nepřikládal velkou váhu a s obnaženými těly by ses na ulici setkal zcela běžně.

Nahotu (a de facto prostituci) neodsuzuje ani Starý zákon. V Bibli se zcela běžně píše o prostitutkách a v náznacích se setkáme s nemanželským sexem. Sex byl primárně určen ke plození dětí, mohlo při něm ale docházet i k potěšení.

Odhalená těla potkáme i v církví ovládaném středověku. Zde má ale nahota ekonomický přesah. Prostý lid měl často pouze jedny šaty a ještě k tomu nekvalitní. Některé kusy těla tak zkrátka zůstaly odhalené a na odiv zbytku společnosti.

Výjimkou ale nebyl ani sex na veřejnosti. Lidi se obcováním sice nechlubili, v důsledku nedostatku času ale využívali každé příležitosti. Obrazy milujících se párů v přírodě na mezi nebyly nic divného. Se zahalováním začali obyvatelé až s nástupem renesance.

Magie kalhotek zbavena

Sexuální rituály mají často původ i v magických praktikách. Samotné sexuální rituály jsou často spojeny s nahotou, vášní a sexem. Některé prameny tvrdí, že čarodějnice se při praktikování rituálů přiváděly ke stavům ne nepodobným orgasmu. A kdo by neznal magické lektvary lásky.

Slované praktikovali magické a sexuální rituály zcela běžně. Žena se v jejich společnosti těšila statusu symbolu magické plodnosti. Ženy svoje lůno uctívaly například vtíráním vajec do vnitřní strany třísel a podbřišku. Během toho ale obvykle docházelo k jejímu potěšení.

Sexuální rituály se týkaly zejména předmanželského života mládeže. Mladá děvčata chodila nahá po vesnicích s obnaženými ňadry. Dívky a chlapci spolu často společně pracovali na polích a po večerech se věnovali obcování. Podobné chování ale známe i z nedávné minulosti – pamatuješ na to, kdy mladí lidé jezdili na dožínky či chmelobraní?

Sexuální rituály dnes

Známe sexuální rituály i dnes? Na první pohled se zdá, že moderní společnost je svázaná více než ta středověká. Sexuálním rituálům přikládáme stále menší důraz, což často vede k odcizení a zdrženlivosti. Milování si necháváme do ložnice a mnohdy ho prožíváme až odcizeně.

Tematické pokoje ve Sweet Paradise na některé z rituálů ale vzpomínají. Whirlpool a wellness koupele připomínají atmosféru římských lázní. Pokoj se sfingou připomíná prostopášnou Kleopatry. A nechybí ani pokoj z dob králů a princezen, ve kterém si vzpomeneš na zálety císaře Karla IV.

usd

1 USD 23 CZK

euro

1 EUR 25 CZK

1 GBP 29.5 CZK

chf

1 CHF 25.5 CZK

cad

1 CAD 16.5 CZK

pol

1 PLN 5.5 CZK

✱ Bankomat k využití uvnitř klubu ✱
× Dobrý den, vítáme Vás